Návrat na hlavnú stránku. Ľudová hudba Jarabina - Bratislava Yegon - Profesionálny webhosting
 
   
 
Vitajte na stánkach ľudovej hudby Jarabina z Bratislavy.
 
 

To sme my..

Obsadenie: Primáš
Meno: Andrej Višacký, Mgr.
V Jarabine: od 1997
Čo robím keď nehrám: manažéra (obchod)
Kontakt: andrej zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: I. husle
Meno: František Grejták, Ing.
V Jarabine: od 2008
Čo robím keď nehrám: projektanta (zabezpeč. objekt.)
Kontakt: fero zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: II. husle
Meno: Ľudmila Prekopová, Ing.
V Jarabine: od 2007
Čo robím keď nehrám: pedagóga (VŠ/SŠ)
Kontakt: ludmila zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: Violová kontra
Meno: Katarína Procházková, Mgr. PhD.
V Jarabine: od 1998
Čo robím keď nehrám: genetičku (PriFUK)
Kontakt: katarina zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: Violová kontra / Kontrabas
Meno: Jozef Antal, RNDr.
V Jarabine: od 2009
Čo robím keď nehrám: chemik, informatik
Kontakt: jozef zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: Kontrabas / Klarinet
Meno: Matej Kaušitz, Ing.
V Jarabine: od 2002
Čo robím keď nehrám: projektanta (proj. kanc.)
Kontakt: matej zavináč jarabina bodka sk
Obsadenie: Spev
Meno: Diana Višacká, Mgr. art.
V Jarabine: od 1997
Čo robím keď nespievam: pedagóga tanca (ZUŠ)
Kontakt: diana zavináč jarabina bodka sk